مرکز مشاوره بامداد

با مدیریت : دکتر بهرام میرزائیان

مرکز مشاوره بامداد

مرکز مشاوره و رواندرمانی بامداد کلینیک با مدیریت دکتر میرزائیان (رئیس نظام روانشناسی استان مازندران) سالهاست در زمینه های مختلف روانشناسی و آموزش در سطح استان و حتی کشور فعالیت می نماید.

1 دوره 0 مدرس تلفن : 01133259528 آدرس : استان مازندران، شهر ساري، ساری، خیابان فرهنگ ، خیابان پیوندی ، نبش پیوند 2

مرکز مشاوره و رواندرمانی بامداد، تحت نظر سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور، با مدیریت دکتر بهرام میرزائیان، از فروردین سال 1392 کار خود را آغاز نموده است. این مرکز بزرگ و مجهز، در پنج حوزه درمان، ارزیابی روانشناختی، آموزش هاي تخصصی و عمومی، پژوهش، و تألیف و ترجمه فعالیت خواهد کرد.

پیشنهاد ویژه سایت

آموزش زبان
انگليسی

مشاهده جزییات

آموزش زبان
فرانسوی

مشاهده جزییات

آموزش زبان
اسپانیایی

مشاهده جزییات

آموزش زبان
آلمانی

مشاهده جزییات

آموزش زبان
روسی

مشاهده جزییات

1) درمان: درمان اختلال هاي روانی حوزه اصلی فعالیت بالینی این مرکز را تشکیل می دهد. همکاران این مرکز، با آشنایی از روش هاي نوین درمان، در حوزه هاي تخصصی خود به درمان خواهند پرداخت. 2) ارزیابی روانشناختی: بخشی از فعالیت این مرکز به ارزیابی مراجعینی اختصاص دارد که توسط سایر همکاران جهت ارزیابی و تشخیص به این مرکز ارجاع داده می شوند. ارزیابی هاي انجام شده در این مرکز با استفاده از مصاحبه تشخیصی و به کمک آزمون هایی که در ایران هنجاریابی شده اند MCMI-III, MMPI-2, YSQ, (مانند و آزمونهاي تخصصی WAIS, MBTI, انجام می شوند. CBT 3) آموزش هاي تخصصی و عمومی: مرکز مشاوره و رواندرمانی بامداد برنامه هایی جهت آموزش تخصصی و همگانی در شیوه هاي نوین روان درمانی، و روش هاي جدید سنجش و ارزیابی و همینطور حوزه هاي فرزندپروري، مهارتهاي زندگی و آموزش روابط زوجین دارد. این برنامه ها به دعوت مدارس، شرکت ها و سازمانهاي علاقه مند، و با همکاري سایر همکاران هیات علمی و مدرسان دانشگاه اجرا میشود. تعدادي از کارگاه هاي آموزشی که در شش ماهه نخست 1392 برگزار خواهد شد به شرح زیر است: درمان شناختی – رفتاري ( CBT ) فنون و مهارتهاي مصاحبه تشخیصی مبتنی بر DSM-IV-TR مداخلات غیر دارویی در سوء مصرف مواد مخدر از جمله مواد محرك (شیشه) و درمان با متادون براساس الگوی ماتریکس و BDRC مصاحبه تشخیصی ساختاریافته SCID براي اختلال هاي محور I رفتار درمانی دیالکتیکی راهبردها و فنون تنظیم هیجانی اجرا ، تفسیر و کاربرد هاي بالینی وکسلر (WISC) آموزش نحوه اجرا ، نمره گذاري و تفسیر MMPI- 2 آموزش نحوه اجرا ، نمره گذاري و براي تفسیر میلون 3 (MCMI- III) سنجش اختلال هاي محور II آموزش مربیگری مهارت هاي اساسی زندگی (ده مهارت) درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن (MBCT) آموزش مدیریت کودك به والدین طرحواره درمانی اصول و تکنیکهاي درمان ADHD در کودکان و بزرگسالان مشاوره پیش از ازدواج آشنایی با دارو درمانی اختلال هاي روانی درمان شناختی رفتاري براي بیماري هاي مزمن پزشکی اصول و فنون مصاحبه انگیزشی 4) پژوهش: این مرکز با هماهنگی سازمان هاي مختلف قادر است طرحهاي پژوهشی در زمینهي ارتقاي سلامت روان و پیشگیري از اختلال هاي روانی انجام دهد. 5) تألیف و ترجمه: یک هدف اصلی مرکز مشاوره و رواندرمانی بامداد انتشار کتاب، بروشور یا دفترچه هاي متناسب با اهداف مرکز است و همکاران مرکز در این زمینه نیز فعالیت دارند.