انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه ارومیه

با مدیریت انجمن علمی مکانیک


اطلاعات آموزشگاه

3 دوره برگزار شده
0 آزمون برگزار شده
1 مدرس همکار
آدرس : استان آذربايجان غربي، شهر اروميه، ارومیه ، کیلومتر ۱۱ جاده سرو ، دانشکده فنی و مهندسی

انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه ارومیه

loading