محمد انصاری زاده

اطلاعات مدرس

37 دوره برگزار شده
0 آزمون برگزار شده
0 آموزشگاه همکار

محمد انصاری زاده

دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی ۸ سال مشاور حرفه ای کنکور و برگزاری بیش از ۱۰۰۰ همایش مهارتهای مطالعه و یادگیری و تمرکز در دانشگاهها و مدارس کشور

loading