آموزشگاه ایده ترویج دانش زاگرس

با مدیریت : محمد گلالی تراب

آموزشگاه ایده ترویج دانش زاگرس

برگزاری دوره های آموزشی برای صنایع

1 دوره 1 مدرس تلفن : 07132362296 آدرس : استان فارس، شهر شيراز، 20 متری سینما سعدی