آموزشگاه مجازی گوتاک - GoTalk

با مدیریت : شاهین زعیمی

آموزشگاه مجازی گوتاک - GoTalk

توسعه و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، بستر آموزش را متحول نموده و موجب پیدایش و گسترش ابزار و امکانات جدید آموزشی در فضای مجازی شده است. در این راستا، نظر به اهمیت و ضرورت تنوع‌بخشی و ارتقای کیفیت آموزشی، به منظور افزایش بهره‌وری در حوزه نوسازی نظام آموزشی و بهره‌گیری از ابزارهای نوین آموزشی به ویژه آموزش الکترونیکی، آموزشگاه مجازی زبانهای خارجی گوتاک، با شعار «آموزش برای همه»، بر آن شده تا به کمک اساتید مجرب و متخصص و در بستر سایت **آنلاین آموزان**، آموزش زبان را به شیوه ای متفاوت و بصورت آنلاین ارائه دهد. همچنین به منظور تقویت اعتبار علمی – آموزشی، پس از اتمام آخرین سطح از دوره آموزشی، به زبان آموزان، گواهینامه رسمی دانشگاه آزاد اسلامی اعطا خواهد شد.

199 دوره 15 مدرس تلفن : 0921-181-9367 آدرس : استان تهران، شهر تهران،

مقدمه

آموزشگاه گوتاک

نمونه کلاس آنلاین زبان انگلیسی

توسعه و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، بستر آموزش را متحول نموده و موجب پیدایش و گسترش ابزار و امکانات جدید آموزشی در فضای مجازی شده است. آموزش الکترونیکی (مجازی) با رفع محدودیت‌های فیزیکی و زمانی، افزایش زمان بهره‌برداری از منابع آموزشی، افزایش میزان برد و ضریب دسترسی به آموزش و ارتقای کمی و کیفی، منجر به تحول و دگرگونی در پذیرش دانش­پذیر و شیوه ارائه خدمات آموزشی گردیده است. آموزش الکترونیکی (مجازی) با در نظر گرفتن ابعاد اجرایی آموزش شامل زمان، مکان و شیوه ارائه خدمات آموزشی به شیوه‌ای متفاوت، فرآیند  آموزش و یادگیری را اجرایی می‌کند. در این شیوه از امکانات و ابزار آماده در محیط مجازی اینترنت استفاده میشود و با ایجاد قابلیت دسترسی به دروس از پیش تولید شده در رشته‌های مربوطه، در هر زمان و از هر نقطه جغرافیایی بدون نیاز به حضور فیزیکی طرفین، فرایند آموزش و یادگیری را اجرایی می­کند.

در این راستا، نظر به اهمیت و ضرورت تنوع‌بخشی و ارتقای کیفیت آموزشی، به منظور افزایش بهره‌وری در حوزه نوسازی نظام آموزشی و بهره‌گیری از ابزارهای نوین آموزشی به ویژه آموزش الکترونیکی، این آیین‌نامه شامل سه بخش تحت عنوان کلیات، آیین‌نامه اجرایی آموزش الکترونیکی و  آیین‌نامه آموزشی دوره‌های آموزش الکترونیکی، تنظیم و تدوین شده است.

 

آیین نامه  آموزشی

ماده 1 : اهداف

دوره های کوتاه مدت آموزشی به منظور تأمین اهداف زیر برگزار می گردند:

 1 ـ كمك‌ به‌ ارتقاي‌ سطح‌ دانش‌ و فرهنگ‌ در جامعه‌؛

2 ـ ايجاد زمينه‌ مناسب‌ براي‌ افزايش‌ دسترسیبه‌ آموزش‌؛

3 ـ تعميم‌ و توسعه‌ آموزش‌ كاربردیو تخصصی؛

4 ـ كاهش‌ تقاضایاجتماعیبرایورود به‌ آموزش‌ عالیرسمی؛

5 ـ ارائه‌ آموزشهایمداوم‌ برایدانش‌ آموختگان‌ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌.

ماده 2 : تعاریف

1- سایت آنلاین آموزان: سایت آنلاین آموزان که از این پس به اختصار «سایت» نامیده می­شود، یک سایت اینترنتی است که بستری ایجاد می نماید تا در آن تمامی ارائه دهندگان خدمات آموزشی از جمله معلمان، دبیران، اساتید، متخصصان، مدارس، آموزشگاههای علمی و آزاد، مؤسسات آموزشی، انتشارات کتب آموزشی، مشاوران تحصیلی، سازمانها و ادارات و شرکتها و هر شخص یا ارگانی، خدمات آموزشی خود از قبیل کلاس آنلاین، آزمون آنلاین، مشاوره آنلاین، فروشگاه کتاب آنلاین، محتویات کمک آموزشی و ... را در اینترنت به صورت خصوصی یا عمومی ارائه نمایند.

2آموزشگاه مجازی زبانهای خارجی گوتاک: آموزشگاه مجازی زبانهای خارجی گوتاک که از این پس « آموزشگاه» نامیده می­شود، مرکز آموزش زبانهای خارجی بوده که با در اختیار قرار دادن محتوای آموزشی دوره به شیوه آنلاین و از طریق یک سیستم مدیریت آموزش آنلاین، به برگزاری دوره های آموزشی در بستر سایت می پردازد.

3-  آموزش الکترونیکی: آموزشی که از طریق وب و با استفاده از سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی بر اساس استاندارد آموزشی ارائه می­شود.

4-  کلاس مجازی:محیطی است که در آن فراگیران و اساتید باهم در تعامل می باشند . این محیط به نوعی یک کلاس درس را به وسیله امکاناتی نظیر کنفرانس ویدئویی و سیستم های چند رسانه ای شبیه سازی می کنند.

 5- فراگیر الکترونیکی: فراگیر الکترونیکی فردی است که به منظور فراگیری رشته معینی، در دوره های مجازی(الکترونیکی) آموزشگاه  ثبت نام نموده و دارای توانمندی و قابلیت کافی در زمینه کاربری رایانه و اینترنت برای آموزش الکترونیکی می باشد.

 6-  آموزش‌ عالیآزاد: آموزشیغير رسمیو بالاتر از سطح‌ متوسطه‌ است‌ كه‌ در قالب‌ دوره‌هایتخصصیو كاربردیكوتاه‌ مدت‌ اجرا میشود و به‌ دانش‌ آموختگان‌ اين‌ دروه‌ ها گواهیگذراندن‌ دوره‌ بدون‌ استفاده‌ از عناوين‌ رسمیدانشگاهی‌ (مانند كاردانی، كارشناسیو ... يا معادل‌ آنها) اعطا میشود .

7-  آموزش عمومی : به آموزشهایی اطلاق می گردد  که مخاطبان عام دارند. مانند دوره های آموزشی ترمیک زبانهای خارجی.

 8- آموزش تخصصی: به آموزشهایی اطلاق می گردد که مهارت خاصی را در فراگیر ایجاد می نماید. مانند دوره تخصصی تربیت مدرس زبان انگلیسی و ..

ماده 3: شرایط فراگیران

1- داشتن مدرک تحصیلی متناسب با دوره ارائه شده

2- برخورداری از توانایی جسمی متناسب با دوره

3- رعایت شئون اخلاقی و اجتماعی

4- عدم اشتهار به فساد اخلاقی

ماده 4 : شرایط ثبت نام

1- در صورت نیاز ،شرکت در آزمون تعیین سطح و کسب نمره حد نصاب مربوط به هر دوره آموزشی.

تبصره 1: تعیین حد نصاب نمره قبولی به عهده آموزشگاه  است.

2- ثبت نام در دوره پذیرفته شده پس از آزمون تعیین سطح و پرداخت شهریه دوره برابر با ضوابط تعیین شده.

3- بارگذاری مدارک مورد نیاز و تکمیل اطلاعات حساب کاربری در سایت .

ماده 5 : تغییر یا حذف دوره آموزشی

در صورت تغییر شرایط و برنامه اعلام شده (حذف دوره، تغییر استاد و یا تاریخ ارائه دورهاز سوی آموزشگاه، به یکی از حالات زیر با توافق فراگیر عمل خواهد شد:

الف: استرداد کامل شهریه؛

ب:  انتقال به دوره بعد.

ماده 6:  انصراف

در صورت انطراف فراگیر از دوره، بر اساس یکی از شرایط زیر عمل خواهد شد:

الف: هرگاه اعلام انصراف کتبی فراگیر از طریق ارسال پیام در قسمت حساب کاربری، قبل از تشکیل قطعی دوره باشد، پس از کسر 10% شهریه، مابقی به فراگیر مسترد خواهد شد.

ب: هر گاه اعلام انصراف کتبی همزمان با تشکیل جلسه اول یا پس از آن و تا قبل از تشکیل جلسه دوم صورت گیرد، 50% از شهریه  به عنوان خسارت کسر و مابقی به فراگیر مسترد خواهد شد.

ج: در صورتیکه اعلام انصراف کتبی فراگیر، همزمان با تشکیل جلسه دوم یا پس از آن و تا قبل از تشکیل جلسه سوم باشد، 80% از شهریه به عنوان خسارت کسر و مابقی مسترد خواهد شد.

د: پس از تشکیل جلسه سوم، شهریه به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

ماده 7 : حضور و غیاب

فراگیر موظف به حضور مرتب در کلاسها، طبق برنامه کلاسی تعیین شده از سوی آموزشگاه بوده و غیبت فراگیر در یکی از موارد زیر موجب محروم شدن وی از ادامه جلسات کلاسی و آزمون پایانی شده و فراگیر ملزم به تجدید دوره با پرداخت شهریه می­باشد.

الف- غیبت غیرموجه بیش از    یک هشتم  کل ساعت دوره؛

ب- افزایش مجموع غیبتهای موجه و غیرموجه از    یک چهارم   کل ساعات دوره؛

 

تبصره 1: تشخیص موجه یا غیرموجه  بودن غیبت فراگیر به عهده  آموزشگاه می باشد.

ماده 8: ارزیابی پیشرفت تحصیلی فراگیر

1- ارزیابی پیشرفت تحصیلی فراگیران در هر دوره بر اساس میزان حضور و فعالیت در کلاس، انجام تکالیف درسی و نتایج امتحانات میان دوره و پایان دوره و ارزیابی مدرس مربوطه از میزان توانایی های کسب شده توسط فراگیران  صورت می گیرد.

تبصره1: برگزاری آزمون میان ترم و پایان ترم برای هر دوره الزامی است.

تبصره 2: سوالات مربوط به میان ترم  پایان ترم از سوی آموزشگاه طراحی و تدوین می شود.

تبصره 3: ارزیابی آزمونهای میان ترم و پایان ترم بر اساس کلید سوالات، به عهده مدرس می باشد.

2- معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی فراگیر نمره درس است. نمرات فراگیر در هر درس بصورت عددی بین 0 تا 100 میباشد.

تبصره 4: بارم بندی نمرات هر دوره طبق لیست کلاسی ارائه شده از سوی مرکز می باشد.

3- حداقل نمره قبولی در هر دوره 70 از 100 می باشد.

4- آزمون مجدد  در صورت موجه بودن غیبت فراگیر (بیماری، فوت بستگان درجه یک) و مردودین از سوی آموزشگاه و پس از پرداخت 30% شهریه صورت می گیرد.

5- مدرس موظف است حداکثر ده روز پس از برگزاری آزمون پایان دوره، نمرات را کتباً به آموزشگاه اعلام نماید.

تبصره 5: نمرات سه روز پس از اعلام در سایت، غیر قابل تغییر می باشد.

ماده 9: صدور گواهینامه پایان دوره

فراگیرانی که دوره آموزشی را بر اساس مقررات، با موفقیت گذرانده باشند، گواهینامه پایان دوره را از سوی آموزشگاه دریافت خواهند نمود.

تبصره 1: آموزشگاه موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه پس از اعلام قطعی نمرات، گواهینامه پایان دوره را صادر نماید.

تبصره 2:  گواهینامه پایان دوره برای دوره های آموزش عمومی ترمیک، پس از گذراندن آخرین سطح از آخرین مقطع و کسب نمره قابل قبول و اخذ مبلغ اعلام شده از سوی آموزشگاه، با تأییدیه دانشگاه آزاد اسلامی به فراگیران اعطا خواهد شد.

تبصره 3: در پایان هر سطح از مقطع و در صورت درخواست فراگیر، کارنامه آموزشی دوره بصورت الکترونیکی از سوی آموزشگاه صادر خواهد شد.

تبصره 4: در پایان هر مقطع و در صورت درخواست فراگیر، با کسب نمره قبولی، گواهینامه موقت بصورت الکترونیکی از سوی آموزشگاه صادر خواهد شد.

ماده 10: ارزشیابی

آموزشگاه مکلف است در پایان دوره، نسبت به ارزیابی دوره آموزشی اقدامات لازم را بعمل آورد.

تبصره 1: موراد مورد ارزیابی شامل کیفیت آموزش، ارزشیابی مدرس و ارزیابی امکانات و تجهیزات مورد نیاز میباشد.

تبصره 2: آموزشگاه موظف است نتایج نظرسنجی های بدست آمده را آنالیز و به اطلاع فراگیران برساند و بر اساس عوامل مربوطه در دوره بعدی لحاظ نماید.

 

 

مقررات انضباطی

انضباط، پای­بندی به قوانین داخلی و رعایت اصول و احترام به روابط انسانی است.هدف از برقراری نظم و انضباط ایجاد محیطی آرام، دوستانه و شاد برای نیل به موفقیت روزافزون می باشد. براین اساس ، از فراگیران عزیز انتظار میرود تمامی نکات ذیل را به طور کامل رعایت و از نقض قوانین اجتناب نمایند.

پوشش فراگیر و اساتید می بایستی مطابق قوانین و مقررات کشور عزیزمان ایران و بر اساس ارزشهای اخلاقی بوده و در انتخاب آن توجه به وقار و متانت فراگیر که لازمه یک محیط آموزشی است مد نظر قرار گیرد. فعالیت های آموزشی بدون حفظ و رعایت احترام متقابل نسبت به مدرس و سایر فراگیران امکان پذیر نیست . لذا حفظ احترام و رعایت موازین اخلاقی و اجتماعی در محیط آموزشی الزامی است.

تبصره 1: ادامه تحصیل فراگیران منوط به رعایت کامل  ضوابط فوق الذکر و سایر مقررات ابلاغی خواهد بود.

تبصره 2: تخلف در امتحانات، خواه در جریان آزمون و خواه به هنگام تصحیح و یا  در هر مورد دیگر دور از شئونات اخلاقی، اجتماعی و آموزشی بوده و در صورت احراز، نمره فراگیر در آن درس صفر خواهد بود.