حامیم روحی

کتب درسی دیگر - دروس تخصصی ریاضی فیزیک - روانشناسی تربیتی کودک و نوجوان - مشاوره و هدایت تحصیلی

حامیم روحی

دبیر رسمی آموزش و پرورش؛ مدرس ریاضیات به شیوه جدید با متدهای روانشناسی و به کمک بازی های گوناگون؛ مشاور کنکور و دوره های مختلف تحصیلی؛ مربی دوره های هوش و خلاقیت در کانون های دانش آموزی؛ مربی برگزیده شهرستان در چندین سال متوالی؛ 10 سال سابقه تدریس در سطوح مختلف.

3 دوره