زهرا سادات مسعودی

زبان و مهاجرت و توریسم

زهرا سادات مسعودی

سلام . من اینجا هستم تا با دو برنامه ی مکالمه ی زبان انگلیسی ، و همینطور مشاوره تخصصی زبان کنکور ارشد روانشناسی ، خدمات تخصصی به داوطلبان ارائه بدم . ✔سابقه ی تدریس مکالمه از سال هشتاد و نه ✔ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران ✔برگزار کننده ی دوره های مجازی مکالمه و زبان تخصصی روانشناسی ✔

28 دوره