علی فرشیان

نرم افزارهای فنی و مهندسی

علی فرشیان

فوق لیسانس مکاترونیک لیسانس کامپیوتر- سخت ‌افزار

4 دوره

راهنمای ورود به کلاس آنلاین ( وبینار )