فائزه حسینی

فائزه حسینی

مدرس برنامه نویسی به کودکان در تهران و استانها، مدرس دانشگاه، فارغ التحصیل رشته فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف

14 دوره

  • استاد دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه ابرار تهران
  • فارغ التحصیل کارشناسی رشته فناوری اطلاعاتدانشگاه صنعتی شریف سال 88
  • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیر کبیر سال 91
  • مدرس رویدادهای برنامه نویسی کودکان در وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • مربی اسکرچ در مدارس وموسسات تهران
  • مدرس برنامه نویسی و بازی سازی به کودکان و نوجوانان
  • تولبد کننده محتوا و فیلم های آموزشی در زمینه آموزش برنامه نویسی به کودکان
  • کارشناس فناوری اطلاعات، معماری دولت الکترونیک، رویس های دولت الکترونیکی