محمدجواد نجارزاده

مشاوره و هدایت تحصیلی - سایر آموزشها

محمدجواد نجارزاده

دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف مشاور کنکور مدرس دوره مدیریت زمان مدرس دوره تندخوانی و مهارت مطالعه دانش پژوه دوره کوچ ماهر موسسه مدیربان رتبه دورقمی کنکور سراسری

6 دوره