مرضیه  رزاقی

مرضیه رزاقی

دکتری زیست شناسی، رتبه ۳ کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی و ۱۲ دکتری دانشگاه هرمزگان، مشاور برتر سال ۹۸ کانون، ۵ سال سابقه تدریس در علوم متوسطه اول و نهم، پشتیبان ویژه، امادگی مدارس خاص

47 دوره