مصطفی روشنی

تجارت الکترونیک - سرمایه گذاری و بورس

مصطفی روشنی

کارشناس ارشد تجارت الکترونیک سابقه مدیریت پروژه های تجارت الکترونیکی مدرس دیجیتال مارکتینگ فعال بازار بورس اوراق بهاردار تهران مدرس دوره خبرگان بورس مدیر من

11 دوره

راهنمای ورود به کلاس آنلاین ( وبینار )