منوچهر ساکی نژاد

منوچهر ساکی نژاد

برترین استاد ریاضیات وفیزیک کنکور در کشور با تطبیق ۱۰۰ درصدی جزوات در کنکور دارنده بیش از ۱۵ عنوان ومدال در المپیادها ومسابقات مختلف علمی در عرصه های ملی و بین المللی عضو بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری پژوهشگر برگزیده وزارت علوم صاحب بیش از ۱۰ عنوان اختراع داخل وخارج از کشور دعوت شده در برنامه های مختلف شبکه های تلویزیونی ۰۹۱۳۲۶۶۶۶۷۵ ۰۹۱۲۰۶۵۹۸۰۹

6 دوره