میترا حاجی زاده

اطلاعات مدرس

2 دوره برگزار شده
0 آزمون برگزار شده
0 آموزشگاه همکار

میترا حاجی زاده

Entrepreneur English teacher

loading