آرمان شاه زمانی

اطلاعات مدرس

4 دوره برگزار شده
0 آزمون برگزار شده
1 آموزشگاه همکار

آرمان شاه زمانی

سوابق شطرنجی: مقام قهرمانی استان فارس زیر ۱۶ سال ، قهرمانی استان فارس زیر ۱۸ سال ، قهرمانی استان فارس زیر ۲۰ سال ، نایب قهرمان بزرگسالان استان در بخش سریع ، حضور در نیمه نهایی قهرمانی کشور قهرمانی استان فارس زیر ۲۰ سال ، قهرمان مسابقات آزاد کشوری جام لیان بوشهر ، قهرمان دانشجویان کشور ، قهرمان مسابقات نظام مهندسی کشور به همراه تیم فارس سوابق مربیگری و شاگردان برجسته: دوره مربیگری درجه سه و درجه دو ، زیر نظر فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران چند دوره کلاس زیر نظر استادبزرگ احسان قایم مقامی ، استاد بزرگ الشن مرادی ، استاد بزرگ گیورگ هاراتونیان ، استاد بین المللی حامد موسویان جهت افزایش دانش شطرنجی

loading