آموزش ورود به وبینار و کلاس آنلاین


آموزش ورود به وبینار و کلاس آنلاین

آموزش ورود به اسکای روم در آنلاین آموزان (روش دوم کامپیوتر )

  • آموزش ورود به کلاس از طریق پروفایل وقتی دانش اموزان در کلاس از قبل عضو شدن

 

ورود به اسکای روم در انلاین آموزان (موبایل)

  • آموزش ورود به کلاس با روش دوم در وبایل