استاد مومنی

اطلاعات مدرس

14 دوره برگزار شده
1 آزمون برگزار شده
0 آموزشگاه همکار

استاد مومنی

بیش از سه دهه تدریس شیمی در مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دبیر رسمی آموزش وپرورش

loading