الهام رنجبری

اطلاعات مدرس

4 دوره برگزار شده
2 آزمون برگزار شده
1 آموزشگاه همکار

الهام رنجبری

لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی و دانشجوی ارشد مترجمی زبان انگلیسی هستم .دیپلم آموزشگاهی سطح C1 دارم وبه مدت ۷ سال تدریس می کنم و اولین سال سوپروایزری رو در حال تجربه کردن هستم.

loading