امیرحسین فیروزی

اطلاعات مدرس

25 دوره برگزار شده
3 آزمون برگزار شده
3 آموزشگاه همکار

امیرحسین فیروزی

دارای مدرک CPE از دانشگاه کمریج انگلستان سرپرست آموزش خانه زبان بجنورد (در حال حاضر) مدرس دوره های تربیت مدرس (TTC) مدیر و کارشناس آموزش موسسه زبان سفیر گفتمان (واحد یزد 93 الی 98) کارشناسی ادبیات انگلیسی از دانشگاه یزد

loading