انجمن صنفی مدیران

با مدیریت دکتر محجوب


اطلاعات آموزشگاه

3 دوره برگزار شده
0 آزمون برگزار شده
3 مدرس همکار
آدرس : استان تهران، شهر تهران، shoghl.org

انجمن صنفی مدیران

انجمن صنفی مدیران منابع انسانی سازمانهای کشور

loading