انجمن صنفی مدیران

با مدیریت دکتر محجوب


اطلاعات آموزشگاه

34 دوره برگزار شده
2 آزمون برگزار شده
25 مدرس همکار
آدرس : استان تهران، شهر تهران، shoghl.org

انجمن صنفی مدیران

انجمن صنفی مدیران منابع انسانی سازمانهای کشور

loading