انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه ارومیه

با مدیریت محمد حسین شریفانی


اطلاعات آموزشگاه

6 دوره برگزار شده
1 آزمون برگزار شده
3 مدرس همکار
آدرس : استان آذربايجان غربي، شهر اروميه، دانشگاه ارومیه،کیلومتر 11 جاده سرو ، دانشکده فنی مهندسی ، انتهای دفاتر انجمن های علمی دانشکده

انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه ارومیه

loading