تعرفه های اسکای روم 10 روز رایگان

اسکای روم بستر برگزاری کلاس آنلاین و وبینار که میتوانید خرید اسکای روم را با آنلاین آموزان با هزینه بصرفه و 10 روز رایگان تجربه کنید.
ساخت کلاس در اسکای روم رایگان را میتوانید به مدت 10 روز استفاده کنید


خرید اسکای روم ارزان و بصرفه با تعرفه های اقتصادی و نامحدود 
خرید اشتراک اسکای روم با 10 روز رایگان
ضبط اسکای روم را با هماهنگی ما انجام می شود.
ساخت کلاس در اسکای روم رایگان را میتوانید به مدت 10 روز استفاده کنید

 

خرید اسکای روم تعرفه ارزان 10 روز رایگان

آنلاین آموزان بعنوان برترین ارائه دهنده سرویس برگزاری کلاس آنلاین و پلتفرم مدیریت و کسب درامد از برگزاری وبینار این امکان را برای مدرسین، آموزشگاه ها و سازمان ها را  با امکاناتی مناسب و پشتیبانی مطمئن هفت روز هفته در 24 ساعت کاری امکان برگزاری جلسات آنلاین را فراهم کرده.

آنلاین آموزان جهت حمایت جامعه آموزشی کشور و فضای آموزشی ازابتداری دوران کرونا تا به امروز امکان خرید سرویس اسکای روم و بیگبلوباتن را به مدت 10 روز رایگانفراهم کرده.

برای مشاهده تعرفه های اسکای روم و بیگبلو باتن

در ادامه همین مطلب با ما همراه باشید یاروی بنر زیر کلیک کنید

خرید اشتراک اسکای روم تعرفه 10 روزرایگان

تعرفه های اسکای روم و بیگبلوباتن (معرفی تعرفه ها)

 

✳️ تعرفه نفرساعتی اسکای روم

 (2000 تومان به ازای هر نفر ساعت)

ویژگی ها:

سیستم جامع مدیریت آموزشی

امکان برگزاری در اسکای روم

سرویس همزمان بیگ بلو باتن با قابلیت ضبط کلاس آنلاین

مناسب برای کلاس های کمتر از 10 کاربر

امکان شارژ بصورت ساعتی

نحوه محاسبه:

تعداد افراد ظرفیت یک اتاق بهمراه مدرس * ساعت * 2000 تومان

مثال»
برای یک اتاق با دو دانش اموز

2 دانش اموز + 1 مدرس = 3 نفرساعت

3 نفر * ساعت مورد نیاز * قیمت 
💥 جهت تهیه سرویس تماس بگیرید یا در چت آنلاین پیام بدهید
 

 

✳️ تعرفه وبینار مهمان سایت

(39 هزار تومان)

هر به ازای هر 100 نفر در هر ساعت

 

ویژگی ها:

امکان خرید به ازای هر 100 نفرکه در هر ساعت انلاین هستند
امکان خرید تا 3000 کاربر

سیستم جامع مدیریت آموزشی

اطلاع رسانی سراسری

امکان برگزاری در اسکای روم

سرویس همزمان بیگ بلو باتن با قابلیت ضبط کلاس آنلاین

مناسب برای همایش ها و سمینارها تا صد نفر یا چند صد نفر

نحوه محاسبه:

نفرات 100 یا 200 یا ...

صدگان نفرات ضرب در قیمت پایه (39 هزارتومان) * ساعت 

💥 جهت تهیه سرویس تماس بگیرید یا در چت آنلاین پیام بدهید
 


 

🅾️ تعرفه وبینار لینک مستقیم اسکای روم

(49 هزار تومان)

هر به ازای هر 100 نفر در هر ساعت

ویژگی ها:

امکان خرید به ازای هر 100 نفرکه در هر ساعت انلاین هستند
امکان خرید تا 3000 هزار کاربر

سیستم جامع مدیریت آموزشی

اطلاع رسانی سراسری

امکان برگزاری در اسکای روم

مناسب برای همایش ها و سمینارها تا صد نفر یا چند صد نفر

نحوه محاسبه:

نفرات 100 یا 200 یا ...

صدگان نفرات ضرب در قیمت پایه (49 هزارتومان) * ساعت

 

💥  جهت تهیه سرویس تماس بگیرید یا در چت آنلاین پیام بدهید
 

💠تعرفه های اقتصادی اسکای روم ( بصرفه و ارزان )💠

 

🔴اقتصادی برنزی

(ماهانه 129 هزار تومان )
یک کلاس یک ماهه

ویژگی ها:

15 کاربره

15 ساعته

یک کلاس یک ماهه

امکان ارتقا به سرویس بالاتر را دارد

قابل ارائه در اسکای روم،

سرویس همزمان بیگبلوباتن

مناسب برای کلاس های ماهانه

💥 جهت تهیه سرویس تماس بگیرید یا در چت آنلاین پیام بدهید

 

🔴اقتصادی برنزی همراه با ضبط کلاس

(ماهانه 209 هزار تومان )
یک کلاس یک ماهه

ویژگی ها:

15 کاربره

15 ساعته

یک کلاس یک ماهه

امکان ارتقا به سرویس بالاتر را دارد

قابل ارائه در اسکای روم،

سرویس همزمان بیگ بلو باتن با قابلیت ضبط کلاس آنلاین

مناسب برای کلاس های ماهانه

💥 جهت تهیه سرویس تماس بگیرید یا در چت آنلاین پیام بدهید 

🔵اقتصادی نقره ای

(ماهانه 169 هزار تومان )
یک کلاس یک ماهه

ویژگی ها:

35 کاربره

50 ساعته

یک کلاس یک ماهه

امکان ارتقا به سرویس بالاتر را دارد

قابل ارائه در اسکای روم،

سرویس همزمان بیگبلوباتن

مناسب برای کلاس های ماهانه

💥 جهت تهیه سرویس تماس بگیرید یا در چت آنلاین پیام بدهید

 

🔵اقتصادی نقره ای همراه با ضبط کلاس

(ماهانه 289 هزار تومان )
یک کلاس یک ماهه

ویژگی ها:

35 کاربره

50 ساعته

یک کلاس یک ماهه

امکان ارتقا به سرویس بالاتر را دارد

قابل ارائه در اسکای روم،

سرویس همزمان بیگ بلو باتن با قابلیت ضبط کلاس آنلاین

مناسب برای کلاس های ماهانه

💥 جهت تهیه سرویس تماس بگیرید یا در چت آنلاین پیام بدهید 

🎖️اقتصادی طلائی

(ماهانه 259 هزار تومان )
یک کلاس یک ماهه

ویژگی ها:

100 کاربره

50 ساعته

یک کلاس یک ماهه

امکان ارتقا به سرویس بالاتر را دارد

قابل ارائه در اسکای روم،

سرویس همزمان بیگبلوباتن

مناسب برای کلاس های ماهانه

💥 جهت تهیه سرویس تماس بگیرید یا در چت آنلاین پیام بدهید

 

🎖️اقتصادی طلائی همراه با ضبط کلاس

(ماهانه 379 هزار تومان )
یک کلاس یک ماهه

ویژگی ها:

100 کاربره

50 ساعته

یک کلاس یک ماهه

قابل ارائه در اسکای روم،

سرویس همزمان بیگ بلو باتن با قابلیت ضبط کلاس آنلاین

مناسب برای کلاس های ماهانه

💥 جهت تهیه سرویس تماس بگیرید یا در چت آنلاین پیام بدهید 


تعرفه های نا محدود اسکای روم

 

(سرویس نامحدود 5 کاربره اسکای روم )
ماهانه 99 هزارتومان

حداکثر 5 کاربر همزمان

امکان ساخت چندین اتاق 

مجموع اتاق ها باید 5 نفر همزمان باشد

تعداد ساعت نامحدود

تعداد مدرس نامحدود

تعداد کلاس نامحدود

5 نفر ساعت آزمون آنلاین رایگان

امکان ارائه در اسکای روم

همراه سرویس بیگبلوباتن با قابلیت ضبط آنلاین (هزینه رکورد نامحدود 99 هزار تومان اضافه می شود)

💥 . جهت تهیه سرویس تماس بگیرید یا در چت آنلاین پیام بدهید


 

(سرویس نامحدود 15 کاربره اسکای روم )
ماهانه 359 هزارتومان

حداکثر 15 کاربر همزمان

امکان ساخت چندین اتاق 

مجموع اتاق ها باید 15 نفر همزمان باشد

تعداد ساعت نامحدود

تعداد مدرس نامحدود

تعداد کلاس نامحدود

15 نفر ساعت آزمون آنلاین رایگان

امکان ارائه در اسکای روم

همراه سرویس بیگبلوباتن با قابلیت ضبط آنلاین (هزینه رکورد نامحدود 99 هزار تومان اضافه می شود)

💥 جهت تهیه سرویس تماس بگیرید یا در چت آنلاین پیام بدهید


 

(سرویس نامحدود 30 کاربره اسکای روم )
ماهانه 459 هزارتومان

حداکثر 30 کاربر همزمان

امکان ساخت چندین اتاق 

مجموع اتاق ها باید 30 نفر همزمان باشد

تعداد ساعت نامحدود

تعداد مدرس نامحدود

تعداد کلاس نامحدود

30 نفر ساعت آزمون آنلاین رایگان

امکان ارائه در اسکای روم

همراه سرویس بیگبلوباتن با قابلیت ضبط آنلاین (هزینه رکورد نامحدود 99 هزار تومان اضافه می شود)

💥  جهت تهیه سرویس تماس بگیرید یا در چت آنلاین پیام بدهید


 

(سرویس نامحدود 60 کاربره اسکای روم )
ماهانه 859 هزارتومان

حداکثر 60 کاربر همزمان

امکان ساخت چندین اتاق 

مجموع اتاق ها باید 60 نفر همزمان باشد

تعداد ساعت نامحدود

تعداد مدرس نامحدود

تعداد کلاس نامحدود

60 نفر ساعت آزمون آنلاین رایگان

امکان ارائه در اسکای روم

همراه سرویس بیگبلوباتن با قابلیت ضبط آنلاین (هزینه رکورد نامحدود 99 هزار تومان اضافه می شود)

💥  جهت تهیه سرویس تماس بگیرید یا در چت آنلاین پیام بدهید


 

(سرویس نامحدود 100 کاربره اسکای روم )
ماهانه 1 میلیون و 320 هزارتومان

حداکثر 100 کاربر همزمان

امکان ساخت چندین اتاق 

مجموع اتاق ها باید 100 نفر همزمان باشد

تعداد ساعت نامحدود

تعداد مدرس نامحدود

تعداد کلاس نامحدود

100 نفر ساعت آزمون آنلاین رایگان

امکان ارائه در اسکای روم

همراه سرویس بیگبلوباتن با قابلیت ضبط آنلاین (هزینه رکورد نامحدود 99 هزار تومان اضافه می شود)

💥 جهت تهیه سرویس تماس بگیرید یا در چت آنلاین پیام بدهید


 

(سرویس نامحدود 200 کاربره اسکای روم )
ماهانه 2 میلیون 520 هزارتومان

حداکثر 200 کاربر همزمان

امکان ساخت چندین اتاق 

مجموع اتاق ها باید 200 نفر همزمان باشد

تعداد ساعت نامحدود

تعداد مدرس نامحدود

تعداد کلاس نامحدود

200 نفر ساعت آزمون آنلاین رایگان

امکان ارائه در اسکای روم

همراه سرویس بیگبلوباتن با قابلیت ضبط آنلاین (هزینه رکورد نامحدود 99 هزار تومان اضافه می شود)

💥  جهت تهیه سرویس تماس بگیرید یا در چت آنلاین پیام بدهید


 

(سرویس نامحدود 300 کاربره اسکای روم )
ماهانه 3 میلیون 720 هزارتومان

حداکثر 300 کاربر همزمان

امکان ساخت چندین اتاق 

مجموع اتاق ها باید 300 نفر همزمان باشد

تعداد ساعت نامحدود

تعداد مدرس نامحدود

تعداد کلاس نامحدود

300 نفر ساعت آزمون آنلاین رایگان

امکان ارائه در اسکای روم

همراه سرویس بیگبلوباتن با قابلیت ضبط آنلاین (هزینه رکورد نامحدود 99 هزار تومان اضافه می شود)

💥  جهت تهیه سرویس تماس بگیرید یا در چت آنلاین پیام بدهید
 

 

(سرویس نامحدود 400 کاربره اسکای روم )
ماهانه 4 میلیون 920 هزارتومان

حداکثر 400 کاربر همزمان

امکان ساخت چندین اتاق 

مجموع اتاق ها باید 400 نفر همزمان باشد

تعداد ساعت نامحدود

تعداد مدرس نامحدود

تعداد کلاس نامحدود

400 نفر ساعت آزمون آنلاین رایگان

امکان ارائه در اسکای روم

همراه سرویس بیگبلوباتن با قابلیت ضبط آنلاین (هزینه رکورد نامحدود 99 هزار تومان اضافه می شود)

💥  جهت تهیه سرویس تماس بگیرید یا در چت آنلاین پیام بدهید

 

 

(سرویس نامحدود 500 کاربره اسکای روم )
ماهانه 6 میلیون 120 هزارتومان

حداکثر 500 کاربر همزمان

امکان ساخت چندین اتاق 

مجموع اتاق ها باید 500 نفر همزمان باشد

تعداد ساعت نامحدود

تعداد مدرس نامحدود

تعداد کلاس نامحدود

500 نفر ساعت آزمون آنلاین رایگان

امکان ارائه در اسکای روم

همراه سرویس بیگبلوباتن با قابلیت ضبط آنلاین (هزینه رکورد نامحدود 99 هزار تومان اضافه می شود)

💥 جهت تهیه سرویس تماس بگیرید یا در چت آنلاین پیام بدهید


 

(سرویس نامحدود 750 کاربره اسکای روم )
ماهانه 7 میلیون 560 هزارتومان

حداکثر 750 کاربر همزمان

امکان ساخت چندین اتاق 

مجموع اتاق ها باید 750 نفر همزمان باشد

تعداد ساعت نامحدود

تعداد مدرس نامحدود

تعداد کلاس نامحدود

750 نفر ساعت آزمون آنلاین رایگان

امکان ارائه در اسکای روم

همراه سرویس بیگبلوباتن با قابلیت ضبط آنلاین (هزینه رکورد نامحدود 99 هزار تومان اضافه می شود)

💥 جهت تهیه سرویس تماس بگیرید یا در چت آنلاین پیام بدهید


 

(سرویس نامحدود 1000 کاربره اسکای روم )
ماهانه 9 میلیون 960 هزارتومان

حداکثر 1000 کاربر همزمان

امکان ساخت چندین اتاق 

مجموع اتاق ها باید 1000 نفر همزمان باشد

تعداد ساعت نامحدود

تعداد مدرس نامحدود

تعداد کلاس نامحدود

1000 نفر ساعت آزمون آنلاین رایگان

امکان ارائه در اسکای روم

همراه سرویس بیگبلوباتن با قابلیت ضبط آنلاین (هزینه رکورد نامحدود 99 هزار تومان اضافه می شود)

💥 جهت تهیه سرویس تماس بگیرید یا در چت آنلاین پیام بدهید


 

(سرویس نامحدود 1500 کاربره اسکای روم )
ماهانه 14 میلیون 400 هزارتومان

حداکثر 1500 کاربر همزمان

امکان ساخت چندین اتاق 

مجموع اتاق ها باید 1500 نفر همزمان باشد

تعداد ساعت نامحدود

تعداد مدرس نامحدود

تعداد کلاس نامحدود

1500 نفر ساعت آزمون آنلاین رایگان

امکان ارائه در اسکای روم

همراه سرویس بیگبلوباتن با قابلیت ضبط آنلاین (هزینه رکورد نامحدود 99 هزار تومان اضافه می شود)

💥 جهت تهیه سرویس تماس بگیرید یا در چت آنلاین پیام بدهید


 

(سرویس نامحدود 2000 کاربره اسکای روم )
ماهانه 19 میلیون 200 هزارتومان

حداکثر 2000 کاربر همزمان

امکان ساخت چندین اتاق 

مجموع اتاق ها باید 2000 نفر همزمان باشد

تعداد ساعت نامحدود

تعداد مدرس نامحدود

تعداد کلاس نامحدود

2000 نفر ساعت آزمون آنلاین رایگان

امکان ارائه در اسکای روم

همراه سرویس بیگبلوباتن با قابلیت ضبط آنلاین (هزینه رکورد نامحدود 99 هزار تومان اضافه می شود)

💥 جهت تهیه سرویس تماس بگیرید یا در چت آنلاین پیام بدهید


 

(سرویس نامحدود 3000 کاربره اسکای روم )
ماهانه 28 میلیون 800 هزارتومان

حداکثر 3000 کاربر همزمان

امکان ساخت چندین اتاق 

مجموع اتاق ها باید 3000 نفر همزمان باشد

تعداد ساعت نامحدود

تعداد مدرس نامحدود

تعداد کلاس نامحدود

3000 نفر ساعت آزمون آنلاین رایگان

امکان ارائه در اسکای روم

همراه سرویس بیگبلوباتن با قابلیت ضبط آنلاین (هزینه رکورد نامحدود 99 هزار تومان اضافه می شود)

💥 جهت تهیه سرویس تماس بگیرید یا در چت آنلاین پیام بدهید 

مراحل ایجاد اشتراک اسکای روم:

1️⃣ ابتدا بعنوان مدرس یا آموزشگاه ثبت نام کنید

2️⃣ ایجاد اشتراک در آنلاین آموزان
ایجاد اشتراک اسکای روم 🌐 لینک ثبت نام وِیژه مدرسین

یا

ایجاد آموزشگاه آنلاین 🌐 لینک ثبت نام وِیژه موسسات و سازمان ها

4️⃣ کلاس خود را بسازید

فیلم اموزش ساخت کلاس را در پنل کاری موجود می باشد

( ساخت کلاس در اسکای روم رایگان  )

5️⃣ با پشتیبان ها از طریق چت آنلاین سایت  ارتباط بگیرید و کد دوره خود را برای فعال سازی 10 روز رایگان اسکای روم اطلاع دهید.

6️⃣ آموزش های در پنل کاربری را ببنید و از اسکای روم رایگان لذت ببرید

7️⃣ بعد از 10 روز برای تمدید سرویس خود با توجه به تعرفه های معرفی شده اقدام کنید

 

 

نحوه تسویه حساب درآمد کلاس آنلاین

پس از اتمام دوره، با ثبت "درخواست تسویه حساب" از طریق حساب کاربری، درآمد حاصل از فروش دوره آنلاین شما، با کسر 9 درصد مالیات، طی سه روز کاری، به شماره کارت پیش فرض (ثبت شده در حساب کاربری)، واریز می گردد.