تعرفه ها

 

 ارائه سه روز بستر کلاس آنلاین رایگان به مشتریان جدید

 

 

انواع تعرفه ها

 

 

نفر ساعت (1500 تومان به ازای هر نفر ساعت)

ویژگی ها:

سیستم جامع مدیریت آموزشی

اطلاع رسانی سراسری

قابل ارائه در اسکای روم، بیگ بلو باتن یا ادوبی کانکت

مناسب برای کلاس های کمتر از 10 کاربر

 

 

سرویس وبینار(15 هزار تومان به ازای هر ساعت)

ویژگی ها:

100 کاربر همزمان

سیستم جامع مدیریت آموزشی

اطلاع رسانی سراسری

شبانه نیم بها (22الی 7 صبح)

قابل ارائه در اسکای روم، بیگ بلو باتن یا ادوبی کانکت

مناسب برای کلاس های بیشتر از 10 کاربر

 

 

اقتصادی(ماهانه 129 هزار تومان به ازای هر دوره آنلاین)

ویژگی ها:

100 کاربر هم زمان

سیستم جامع مدیریت آموزشی

اطلاع رسانی سراسری

حداکثر 50 ساعت در ماه 

قابل ارائه در اسکای روم، بیگ بلو باتن یا ادوبی کانکت

مناسب برای دوره های آنلاین بلند مدت

 

تعرفه های نا محدود (مناسب اشخاص حقوقی: دانشگاه ها، مدارس، آموزشگاه ها و سازمان ها)

 

نا محدود 30 کاربره (ماهانه 207هزار تومان)

حداکثر 30 کاربر همزمان

پنل مدیریت رایگان

تعداد ساعت نامحدود

تعداد مدرس نامحدود

تعداد کلاس نامحدود

30 نفر ساعت آزمون آنلاین رایگان

5 ساعت پشتیبانی رایگان

قابل ارائه در اسکای روم، بیگ بلو باتن یا ادوبی کانکت

 

 

نا محدود 60 کاربره (ماهانه 325 هزار تومان)

حداکثر 60 کاربر همزمان

پنل مدیریت رایگان

تعداد ساعت نامحدود

تعداد مدرس نامحدود

تعداد کلاس نامحدود

60 نفر ساعت آزمون آنلاین رایگان

5 ساعت پشتیبانی رایگان

قابل ارائه در اسکای روم، بیگ بلو باتن یا ادوبی کانکت

 

 

نامحدود 100 کاربره (ماهانه 495 هزار تومان)

حداکثر 100 کاربر همزمان

پنل مدیریت رایگان

تعداد ساعت نامحدود

تعداد مدرس نامحدود

تعداد کلاس نامحدود

100 نفر ساعت آزمون آنلاین رایگان

5 ساعت پشتیبانی رایگان

قابل ارائه در اسکای روم، بیگ بلو باتن یا ادوبی کانکت

10 درصد تخفیف در اولین خرید 

 

 

نامحدود 200 کاربره (ماهانه 810هزار تومان)

حداکثر 200 کاربر همزمان

پنل مدیریت رایگان

تعداد ساعت نامحدود

تعداد مدرس نامحدود

تعداد کلاس نامحدود

200 نفر ساعت آزمون آنلاین رایگان

5 ساعت پشتیبانی رایگان

قابل ارائه در اسکای روم، بیگ بلو باتن یا ادوبی کانکت

10 درصد تخفیف در اولین خرید 

 

 

نامحدود 300 کاربره (ماهانه 1میلیون 50 هزار تومان)

حداکثر 300 کاربر همزمان

پنل مدیریت رایگان

تعداد ساعت نامحدود

تعداد مدرس نامحدود

تعداد کلاس نامحدود

300 نفر ساعت آزمون آنلاین رایگان

5 ساعت پشتیبانی رایگان

قابل ارائه در اسکای روم، بیگ بلو باتن یا ادوبی کانکت

10 درصد تخفیف در اولین خرید 

 

 

نامحدود 400 کاربره (ماهانه 1 میلیون و 450 هزار تومان)

حداکثر 400 کاربر همزمان

پنل مدیریت رایگان

تعداد ساعت نامحدود

تعداد مدرس نامحدود

تعداد کلاس نامحدود

400 نفر ساعت آزمون آنلاین رایگان

5 ساعت پشتیبانی رایگان

قابل ارائه در اسکای روم، بیگ بلو باتن یا ادوبی کانکت

10 درصد تخفیف در اولین خرید 

 

 

نامحدود 500 کاربره (ماهانه 2 میلیون 160 هزارتومان )

حداکثر 500 کاربر همزمان

پنل مدیریت رایگان

تعداد ساعت نامحدود

تعداد مدرس نامحدود

تعداد کلاس نامحدود

500 نفر ساعت آزمون آنلاین رایگان

5 ساعت پشتیبانی رایگان

قابل ارائه در اسکای روم، بیگ بلو باتن یا ادوبی کانکت

10 درصد تخفیف در اولین خرید 

 

 

نامحدود 600 کاربره (ماهانه 2 میلیون و 970 هزار تومان)

حداکثر 600 کاربر همزمان

پنل مدیریت رایگان

تعداد ساعت نامحدود

تعداد مدرس نامحدود

تعداد کلاس نامحدود

600 نفر ساعت آزمون آنلاین رایگان

5 ساعت پشتیبانی رایگان

قابل ارائه در اسکای روم، بیگ بلو باتن یا ادوبی کانکت

10 درصد تخفیف در اولین خرید 

 

 

نامحدود 700 کاربره (ماهانه 3 میلیون و 780 هزار تومان)

حداکثر 700 کاربر همزمان

پنل مدیریت رایگان

تعداد ساعت نامحدود

تعداد مدرس نامحدود

تعداد کلاس نامحدود

700 نفر ساعت آزمون آنلاین رایگان

5 ساعت پشتیبانی رایگان

قابل ارائه در اسکای روم، بیگ بلو باتن یا ادوبی کانکت

10 درصد تخفیف در اولین خرید 

 

 

نامحدود 800 کاربره (ماهانه 4 میلیون و 860 هزار تومان)

حداکثر 800 کاربر همزمان

پنل مدیریت رایگان

تعداد ساعت نامحدود

تعداد مدرس نامحدود

تعداد کلاس نامحدود

800 نفر ساعت آزمون آنلاین رایگان

5 ساعت پشتیبانی رایگان

قابل ارائه در اسکای روم، بیگ بلو باتن یا ادوبی کانکت

10 درصد تخفیف در اولین خرید 

 

 

نامحدود 900 کاربره (ماهانه 5 میلیون و 670 هزار تومان)

حداکثر 900 کاربر همزمان

پنل مدیریت رایگان

تعداد ساعت نامحدود

تعداد مدرس نامحدود

تعداد کلاس نامحدود

900 نفر ساعت آزمون آنلاین رایگان

5 ساعت پشتیبانی رایگان

قابل ارائه در اسکای روم، بیگ بلو باتن یا ادوبی کانکت

10 درصد تخفیف در اولین خرید 

 

 

نامحدود 1000 کاربره (ماهانه 6 میلیون 480 هزار تومان)

حداکثر 1000 کاربر همزمان

پنل مدیریت رایگان

تعداد ساعت نامحدود

تعداد مدرس نامحدود

تعداد کلاس نامحدود

1000 نفر ساعت آزمون آنلاین رایگان

5 ساعت پشتیبانی رایگان

قابل ارائه در اسکای روم، بیگ بلو باتن یا ادوبی کانکت

10 درصد تخفیف در اولین خرید 

 

 

 

 

نحوه پرداخت هزینه سرویس بستر کلاس آنلاین

 

 

پرداخت آنلاین

شما می توانید با استفاده از شارژ حساب کاربری خود، اقدام به خرید بستر کلاس آنلاین نمایید. جالبه بدانید هزینه سرویس بستر کلاس آنلاین، پس از برگزاری دوره از حساب کاربری شما کسر خواهد  شد و در صورت عدم برگزاری، هزینه ای از شما دریافت نمی گردد.

 

 

انتقال شتابی (کارت به کارت)

علاوه بر شارژ حساب کاربری، می توانید از طریق انتقال شتابی به کارت 6280231110340741 به نام حافظ صالحی نزد بانک مسکن، نیز اقدام به خرید سرویس بستر کلاس آنلاین نمایید. در این روش در صورت عدم برگزاری دوره آنلاین، مبلغ پرداختی با عنوان موجودی کیف پول مجازی، به شما بازگردانده می شود.

 

 

 

 

 

نحوه تسویه حساب درآمد کلاس آنلاین

پس از اتمام دوره، با ثبت "درخواست تسویه حساب" از طریق حساب کاربری و یا ارسال پیام به واتساپ واحد حسابداری (09211819367)، درآمد حاصل از فروش دوره آنلاین شما، با کسر هزینه سرویس بستر کلاس آنلاین، طی سه روز کاری، به شماره کارت پیش فرض (ثبت شده در حساب کاربری)، واریز می گردد.