داریوش صداقت

اطلاعات مدرس

408 دوره برگزار شده
155 آزمون برگزار شده
0 آموزشگاه همکار

داریوش صداقت

داریوش صداقت کارشناس ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی اصفهان ومدرس ریاضیات به روش تحلیلی و مفهومی و همچنین مدرس هوش و استعداد جهت دانش آموزان جهت قبولی در مدارس تیزهوشان می‌باشم.

loading