دکتر سمیع صالحی

اطلاعات مدرس

23 دوره برگزار شده
1 آزمون برگزار شده
1 آموزشگاه همکار

دکتر سمیع صالحی

فارغ التحصیل مقطع دکتری شیمی ، دانشگاه فردوسی مشهد با ۱۰ سال سابقه تدریس . سوابق تدریس: 1. مدرس موسسات برتر شهر تهران, مشهد و مازندران به مدت 10 سال 2. مدرس دانشگاه آزاد اسلامی 3. تدریس شیمی پایه تا کنکور 4. تدریس شیمی المپیاد 5. تدریس شیمی دانشگاه

loading