دکتر محمد محبوب

اطلاعات مدرس

4 دوره برگزار شده
0 آزمون برگزار شده
1 آموزشگاه همکار

دکتر محمد محبوب

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و دکتری حرفه ای کسب و کار مدیرعامل مدرسه کسب و کار مویرگ مدیرعامل موسسه راهبران تجارت شمال مدیر فروش بیمه زندگی خاورمیانه مدیر فروش کارگزاری برخط مویرگ معاون اسبق فرهنگی و اجتماعی شهرداری ساری مدیر اسبق طرح و برنامه و مدیر سابق حوزه شهردار ساری مربی و مشاور چند واحد کسب و کار مدرس و مربی مهارت های فروش و بازاریابی آموزشگاه نخبگان، فنی و حرفه ای مدرس رسمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی(برنامه و بودجه) مشاور شرکت شهرک های صنعتی مازندران مدیر فروش اسبق شرکت سایپا دیزل و زامیاد سرپرست اسبق شرکت رنگانفر در جنوب (ماهشهر) و شرکت ساختمانی سازی کومهloading