سجاد سمیعی خطیبانی

اطلاعات مدرس

4 دوره برگزار شده
0 آزمون برگزار شده
1 آموزشگاه همکار

سجاد سمیعی خطیبانی

مترجم و مدرس و تحلیل گر بازار سرمایه

loading