سید علی اردستانی

اطلاعات مدرس

3 دوره برگزار شده
4 آزمون برگزار شده
1 آموزشگاه همکار

سید علی اردستانی

دانش آموخته رشته هوانوردی گرایش خلبانی بازرگانی، دارای گواهینامه استاد خلبانی با سابقه تدریس تخصصی علمی و عملی در مراکز آموزش و مدارس خلبانی معتبر کشور. مدرس دوره های تخصصی خلبانی، مدیریت عملیات، مدیریت آموزش، ایمنی پرواز، کنترل و تضمین کیفیت، قوانین هوایی و مدیریت در هوانوردی.

loading