علی فرشیان

اطلاعات مدرس

6 دوره برگزار شده
0 آزمون برگزار شده
0 آموزشگاه همکار

علی فرشیان

فوق لیسانس مکاترونیک لیسانس کامپیوتر- سخت ‌افزار

loading