فائزه  حسینی

اطلاعات مدرس

11 دوره برگزار شده
0 آزمون برگزار شده
0 آموزشگاه همکار

فائزه حسینی

مدرس برنامه نویسی به کودکان در تهران و استانها، مدرس دانشگاه، فارغ التحصیل رشته فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف

loading