مجمع انجمن های علمی مدیریت دانشگاه های مشهد

با مدیریت محسن حبیبی


اطلاعات آموزشگاه

20 دوره برگزار شده
0 آزمون برگزار شده
3 مدرس همکار
آدرس : استان خراسان رضوي، شهر مشهد،

مجمع انجمن های علمی مدیریت دانشگاه های مشهد

loading