محمد حسین محمدی

اطلاعات مدرس

6 دوره برگزار شده
0 آزمون برگزار شده
0 آموزشگاه همکار

محمد حسین محمدی

حسین محمدی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک جامدات

loading