مرضیه  رزاقی

اطلاعات مدرس

97 دوره برگزار شده
41 آزمون برگزار شده
0 آموزشگاه همکار

مرضیه رزاقی

دکتری زیست شناسی، رتبه ۳ کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی و ۱۲ دکتری دانشگاه هرمزگان، مشاور برتر سال ۹۸ کانون، ۵ سال سابقه تدریس در علوم متوسطه اول و نهم، پشتیبان ویژه، امادگی مدارس خاص

loading