مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مازندران

با مدیریت امید فلاح پور


اطلاعات آموزشگاه

342 دوره برگزار شده
169 آزمون برگزار شده
137 مدرس همکار
آدرس : استان مازندران، شهر ساري، 171717

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مازندران

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مازندران

loading