مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مازندران

با مدیریت دکتر عباس علیپور


اطلاعات آموزشگاه

65 دوره برگزار شده
10 آزمون برگزار شده
41 مدرس همکار
آدرس : استان مازندران، شهر ساري، 09112585137

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مازندران

loading