مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مازندران

با مدیریت دکتر عباس علیپور


اطلاعات آموزشگاه

206 دوره برگزار شده
48 آزمون برگزار شده
92 مدرس همکار
آدرس : استان مازندران، شهر ساري، 09112585137

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مازندران

loading