معصومه ترابی

اطلاعات مدرس

3 دوره برگزار شده
0 آزمون برگزار شده
0 آموزشگاه همکار

معصومه ترابی

سلام و عرض ادب . معصومه ترابی هستم . کارشناس ارشد روانشناسی در حوزه کودک و نوجوان. عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران www.masoumehtorabi.ir www.ravanpouyeh.ir اینستاگرام: masoumeh_torabi_moshaver@ دارای مدرک جامع تربیت درمانگر کودک و نوجوان مدرس کارگاه های تربیت جنسی ، فرزند پروری مبتنی بر طرحواره ، بهبود ارتباط والد و کودک از طریق تکنیک و بازی ، .... در تهران

loading