مهدی اعلائی

اطلاعات مدرس

6 دوره برگزار شده
0 آزمون برگزار شده
0 آموزشگاه همکار

مهدی اعلائی

کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک متخصص در شبکه و امنیت شبکه مهارت در برنامه نویسی سخت افزاری مهارت در بازارهای مالی

loading