مهدی  شهبازی فرد

اطلاعات مدرس

3 دوره برگزار شده
0 آزمون برگزار شده
1 آموزشگاه همکار

مهدی شهبازی فرد

دکترای زبان انگلیسی مشاور تحصیلی-خانواده-بالینی-عمومی مشاور- مدرس و تحلیلگر در حوزه بازارهای مالی(بورس-فارکس-ارزهای دیجیتال) نویسنده انگیزشی-ویراستارو مترجم چهره ماندگار بخش آموزش زبان انگلیسی در کنگره ملی چهره های ماندگار مبدع سبک sun style در آموزش زبان انگلیسی

loading