میثم تهرانی شریف

اطلاعات مدرس

8 دوره برگزار شده
0 آزمون برگزار شده
0 آموزشگاه همکار

میثم تهرانی شریف

روبی آکادمی یک مجموعه ی آموزشی در زمینه ی دامپزشکی و علوم وابسته است که با هدف آموزش اصولی و آکادمیک راه اندازی شده است

loading