نجمه  عسکرپور

اطلاعات مدرس

25 دوره برگزار شده
0 آزمون برگزار شده
1 آموزشگاه همکار

نجمه عسکرپور

فوق لیسانس مهندس نرم افزار، معلم پایه ششم، دارای قبولی بالای 50 درصد در مدارس خاص. مدرس دوره های تولید محتوا

loading