پویا صفری نژاد

اطلاعات مدرس

5 دوره برگزار شده
0 آزمون برگزار شده
1 آموزشگاه همکار

پویا صفری نژاد

لیسانس عمران و طراح چهره و مدرس کامپیوتر

loading