خانه / مقالات آنلاین آموزان / اخبار دنیای آموزش

آموزش شیمی وبینار

اخبار دنیای آموزش - دوشنبه 28 بهمن 1398

وبینار آموزشی شیمی ( ساختار لوویس ) # بررسی تاثیر جفت الکترون های آزاد و پیوندی بر ساختار فضایی مولکول ها و شمارش آنها # تعیین تکنیکی شکل هندسی یک ترکیب مولکولی یا یونی ( کاتیون یا آنیون چند اتمی ) # شمارش پیوند های داتیو یک گونه ، بدون رسم ساختار لوویس # تعیین تکنیکی و سرعتی فرمول مولکولی ترکیب پیچیده از روی ساختار آن # شمارش و تعیین سرعتی پیوند های اشتراکی و چند گانه یک ترکیب از روی فرمول مولکولی آن # تعیین قطبیت مولکول و تقارن در کاتیون ها و آنیون های چند اتمی ،

ادامه مطلب
اهمیت و ویژگی های استفاده از آموزش مجازی

اهمیت و ویژگی های استفاده از آموزش مجازی

اخبار دنیای آموزش - پنجشنبه 6 تیر 1398

آﻣﻮزش مجازی را می توان ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن

ادامه مطلب

برتریهای آموزش آنلاین بر فیلمهای آموزشی

اخبار دنیای آموزش - پنجشنبه 1 شهریور 1397

هیچوقت یک فیلم آموزشی هرچند از یک استاد خیلی خوب به پای یک کلاس آنلاین زنده و همزمان و با برنامه نخواهد رسید چراکه:

ادامه مطلب

محبوب ترین پست ها

آموزش آنلاین زبانهای خارجی آموزش آنلاین زبانهای خارجی
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398
آموزش ایجاد کلاس آنلاین و وبینار(فیلم+3روز رایگان) آموزش ایجاد کلاس آنلاین و وبینار(فیلم+3ر ...
چهارشنبه 18 تیر 1399
چرایی و چگونگی آموزش برنامه نویسی به کودکان چرایی و چگونگی آموزش برنامه نویسی به کود ...
پنجشنبه 29 فروردین 1398